Category: บทเรียนสำเร็จรูป

October 11 2013

บทเรียนสำเร็จรูป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 2

บทเรียนสำเร็จรูป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 2 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดกรณีศึกษาข่าวและเหตุการณ์ โดย พ.อ.อ.อนุชา สันติรังสิมันตุ์ ครู คศ.2 หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ max-6940@hotmail.com Download   [...]
October 11 2013

บทเรียนสำเร็จรูป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 1

บทเรียนสำเร็จรูป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 1 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดกรณีศึกษาข่าวและเหตุการณ์ โดย พ.อ.อ.อนุชา สันติรังสิมันตุ์ ครู คศ.2 หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ max-6940@hotmail.com   Download [...]