Category: ฝ่ายวิชาการ

February 09 2017

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช อาทิ [...]
February 06 2017

สอบ O-Net

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบ O-Net ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช O – NET คือ (Ordinary National [...]
January 10 2017

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในกีฬา กรีฑา ยกน้ำหนัก มวยไทย-มวยสากล มวยปล้ำ คาราเต้โด ฟุตบอลหญิง เซปักตะกร้อ และฟันดาบ [...]