Category: ข่าวสำหรับอาจารย์

March 09 2017

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา [...]
March 03 2017

พิธีทำบุญประจำปี 2560

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีทำบุญประจำปี 2560 ณ โรงฝึกกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และอดีตผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน พิธีทำบูญ ประจำปี 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 [...]
February 24 2017

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอมรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอมรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร  เวลา 10.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการ และนางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอมรม [...]
February 24 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 11.00 น. พ.อ.อ.อนุชา สันติรังสิมันตุ์ ครูแนะแนวโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช น.ส.จตุพร เดี่ยวสกุล ครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว นายมนตรี แดงเรือง [...]
February 23 2017

สอบทักษะกีฬา คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทดสอบทักษะกีฬาเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560 มีการทดสอบด้านทักษะกีฬา-สัมภาษณ์ ความสามารถทางการเรียน และการตรวจสุขภาพ สำหรับด้านทักษะกีฬามีการทดสอบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานตัวเข้าทดสอบ ตั้งแต่เวลา 07.30 [...]
February 23 2017

งานวันวิชาการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ “Excellent Model School”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ ร่วมงานวันวิชาการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ “Excellent Model School” และกิจกรรม Open Houseวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันวิชาการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง [...]
February 17 2017

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ครบรอบ 44 ปี และพิธีเปิดอาคารหอประชุม (ปริวัฒน์ วรรณกลาง)

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นในประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ครบรอบ 44 ปี และพิธีเปิดอาคารหอประชุม (ปริวัฒน์ วรรณกลาง) ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางละออศรี ทิพย์แก้ว [...]
February 16 2017

พิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษกพระพิฆเนศ 60 ปี สตรีทุ่งสง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก พระพิฆเนศ 60 ปี สตรีทุ่งสง ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เวลา 9.00 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว [...]
January 30 2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาไทยในยุค 4.0

วันที่ 20 มกราคม 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาไทยในยุค 4.0 ให้กับครูผู้สอน เวลา 09.00 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ [...]